ឯកឧត្តម អ៊ុំ រាត្រី អភិបាល នៃគណៈអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យ អញ្ជើញបើកវិញ្ញាសារប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឆ្នាំ២០២២ នៅវិទ្យាល័យសិរីសោភ័ណ ក្រុងសិរីសោភ័ណ

ទិដ្ឋភាពពីខេត្ត បន្ទាយមានជ័យ : ឯកឧត្តម អ៊ុំ រាត្រី អភិបាល នៃគណៈអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យ អញ្ជើញបើកវិញ្ញាសារប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឆ្នាំ២០២២ នៅវិទ្យាល័យសិរីសោភ័ណ ក្រុងសិរីសោភ័ណ។

លោក ឈូ ប៊ុនរឿង ប្រធានមន្ទីរក្រសួងអប់រំ យុវជន និង កីឡា បានឲ្យដឹងថា ឆ្នាំ២០២២នេះ មានបេក្ខជនចូលរួមប្រឡងសញ្ញាប័ត្រ ទុតិយភូមិ ចំនួន ៥៩៦០នាក់ ក្នុងនោះ ស្រី៣១៥៨នាក់។ មាន៧មណ្ឌលប្រឡង រួមមាន: ១-មណ្ឌលវិ.សម្តេចឪ មាន៣២បន្ទប់ ២.មណ្ឌលបឋម ហ៊ុន សែន សូភី មាន៣០ បន្ទប់ ៣.មណ្ឌលវិ.ហស ខ្លាកូន មាន២៥ បន្ទប់ ៤.មណ្ឌលវិ.សិរីសោភ័ណ មាន៤១ បន្ទប់ ៥.មណ្ឌលសាកលវិ.គ្រប់គ្រង និងសេដ្ឋកិច្ច មាន៤១ បន្ទប់៕

Powered by Blogger.