ការស្ទង់​ម​តិ​ភ្លាមៗបន្ទាប់ពី​ការជជែ​​​កដេញដោលបា​នបង្ហាញថាលោក​Trump'បានគ្រប់គ្រង'​លើ​លោ​​កBiden

យោងតាមការស្ទង់មតិរហ័សរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានCNN អ្នកបោះឆ្នោតដែលមើលការជជែកដេញដោលគ្នារវាងលោកTrump និងប្រធានាធិបតី Joe Biden បាននិយាយថាអតីតប្រធានាធិបតី Donald Trump បានយកឈ្នះលោក Biden ដោយពិន្ទុ២-១។ដូច្នោះហើយ អ្នកចូលរួមស្ទង់មតិចំនួន៦៧% បាននិយាយថា លោក Trump ធ្វើបានល្អជាងខណៈដែលអ្នកដែលសរសើរប្រធានាធិបតីអាមេរិកបច្ចុប្បន្នមានត្រឹមតែ៣៣%ប៉ុណ្ណោះ។មុនពេលការជជែកដេញដោលបានកើតឡើង ៥៥% នៃអ្នកឆ្លើយតបការស្ទង់មតិបាននិយាយថាពួកគេរំពឹងថាលោក Trump នឹងសម្រេចបានលទ្ធផលល្អប្រសើរជាងប្រធានាធិបតី Joe Biden ខណៈដែល ៤៥% ដែលនៅសល់គាំទ្រប្រធានាធិបតីបច្ចុប្បន្ន។

លទ្ធផលស្ទង់មតិបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរបស់អ្នកបោះឆ្នោតលើការជជែកដេញដោលហើយមិនតំណាងឱ្យអ្នកបោះឆ្នោតទាំងមូលដែលនឹងបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេ។អ្នកដែលបានមើលការជជែកដេញដោលនិងចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតទំនងជាគណបក្សសាធារណរដ្ឋជាងគណបក្សប្រជាធិបតេយ្យ។ដូច្នេះពួកគេពឹងផ្អែកលើគណបក្សសាធារណរដ្ឋច្រើនជាងអ្នកបោះឆ្នោតដែលបានចុះឈ្មោះទាំងអស់នៅទូទាំងប្រទេស។លទ្ធផលស្ទង់មតិនៅឆ្នាំនេះបានផ្លាស់ប្តូរបើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំ ២០២០នៅពេលដែលលោក Biden ត្រូវបានចាត់ទុកថាជាលោក Trump ដោយអ្នកឃ្លាំមើលការជជែកពិភាក្សា។យោងតាមស្ថិតិរបស់ CNN៥៧% នៃអ្នកដែលមើលការជជែកដេញដោលកាលពីយប់មិញបាននិយាយថា ពួកគេពិតជាមិនជឿជាក់លើសមត្ថភាពរបស់លោក Biden ក្នុងការដឹកនាំប្រទេសនោះទេ ខណៈដែលអត្រានេះនៅខាងលោក Trump គឺ៤៤%។លេខខាងលើគឺមិនផ្លាស់ប្តូរពីការស្ទង់មតិដែលធ្វើឡើងមុនការជជែកដេញដោលនោះទេដែលក្នុងនោះ៥៥%នៃអ្នកបោះឆ្នោតបាននិយាយថាពួកគេមិនទុកចិត្តលោកBidenហើយ៤៧%បាននិយាយថាពួកគេខ្វះការជឿទុកចិត្តលើលោកTrump ។លទ្ធផលស្ទង់មតិក៏បានបង្ហាញផងដែរថា ៨១% នៃអ្នកឃ្លាំមើលការជជែកដេញដោលបាននិយាយថា "សង្រ្គាមពាក្យសម្តី"រវាងលោកTrumpនិងBidenមិនប៉ះពាល់ដល់ជម្រើសរបស់ពួកគេថាតើនរណានឹងក្លាយជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេ។ ១៤%បាននិយាយថាពួកគេនឹងពិចារណាឡើងវិញ។ប៉ុន្តែនឹងមិនផ្លាស់ប្តូរការសម្រេចចិត្តរបស់ពួកគេទេ៥%បាននិយាយថាពួកគេបានផ្លាស់ប្តូរគំនិតរបស់ពួកគេថាតើត្រូវបោះឆ្នោតឱ្យអ្នកណា។ការស្ទង់មតិរបស់ CNN ត្រូវបានធ្វើឡើងតាមរយៈសារជាអក្សរជាមួយនឹងអ្នកបោះឆ្នោតអាមេរិកចំនួន៥៦៥នាក់ដែលបានទស្សនាការជជែកដេញដោលនៅល្ងាចថ្ងៃទី២៧ខែមិថុនា។ លទ្ធផល​ស្ទង់មតិ​តំណាង​ឱ្យ​តែ​ទស្សនៈ​របស់​អ្នក​មើល​ការ​ជជែក​ដេញដោល​ប៉ុណ្ណោះ៕ពុតសាម៉ាត់

Powered by Blogger.