ធនា​គារBRIC​Sបានប្រកាស​ផែនការសម្រាប់​ការដ​កប្រាក់ដុល្លារទាំងស្រុងក្នុង​រ​យៈពេល៣ឆ្នាំខា​ងមុខ

 ធនាគារដែលបង្កើតឡើងដោយBRICSត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងដកប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកចេញពីប្រព័ន្ធទាំងស្រុងក្នុងរយៈពេល៣ឆ្នាំខាងមុខ។ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ថ្មីដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយក្រុម BRICS នៃបណ្តាប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចកំពុងរីកចម្រើនបានប្រកាសពីផែនការដកប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកទាំងស្រុងចេញពីប្រព័ន្ធក្នុងរយៈពេល៣ឆ្នាំខាងមុខ នេះបើតាម Watcher.guru បានរាយការណ៍។យោងតាមផែនការ រូបិយប័ណ្ណផ្ទៃក្នុងនឹងត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធធនាគារ។ គំនិតផ្តួចផ្តើមនេះនឹងទទួលបានការជំរុញដ៏ធំមួយពីគម្រោងBRICS ដើម្បីចាប់ផ្តើមប្រព័ន្ធទូទាត់ឯករាជ្យនៅឆ្នាំនេះ។

នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃក្រុមប្រទេសឈានមុខគេនៃសេដ្ឋកិច្ចដែលកំពុងរីកចម្រើន(BRICS) នៅថ្ងៃទី១១ខែមិថុនានៅប្រទេសរុស្ស៊ី រដ្ឋមន្ត្រីសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសសមាជិក BRICS បានប្រកាសថា ការបញ្ចប់ផែនការ de-dollarization កំពុងដំណើរការនៅដំណាក់កាលចុងក្រោយ។តំណាង BRICS ក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាប្លុកនេះកំពុងបង្កើតប្រព័ន្ធទូទាត់ថ្មី ដើម្បីទប់ទល់នឹងប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក។រុស្ស៊ី និងចិនកំពុងដឹកនាំកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែង de-dollarization ដោយការលក់មូលបត្របំណុលអាមេរិកយ៉ាងខ្លាំងក្លា បង្កើនការទិញមាស និងការប្រើប្រាស់រូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុកក្នុងពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ។អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលបានចូលរួមជាមួយ BRICS នៅដើមឆ្នាំនេះ មានទំនោរក្នុងការទូទាត់ប្រតិបត្តិការប្រេងជារូបិយប័ណ្ណជាច្រើនក្រៅពីប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក។ដោយប្រឈមមុខនឹងសម្ព័ន្ធភាពកាន់តែតឹងតែងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបខាងលិចនិងការខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីគេចចេញពីការពឹងផ្អែកលើការនាំចេញថាមពលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានបង្កើនសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ច និងការទូតជាមួយបណ្តាប្រទេស BRICS ដូចជាប្រទេសចិន អ៊ីរ៉ង់ រុស្ស៊ី៕ពុតសាម៉ាត់


Powered by Blogger.