លោកTrum​p​បានខាតបង់ច្រើនជាង​១ពាន់លានដុល្លារដោយសា​រតែការទម្លា​ក់តម្លៃភា​គហ៊ុន

 ភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលកាន់កាប់បណ្តាញសង្គមTruth Social របស់អតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trumpបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំង ដែលបណ្តាលឱ្យទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោករបូតអស់ជាង១ពាន់លានដុល្លារ។យោងតាម ​​Bloomberg ក្នុងអំឡុងពេលជួញដូរកាលពីថ្ងៃទី១ខែមេសា ភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុនTrump Media and Technology Company (Trump Media) ដែលជាម្ចាស់បណ្តាញទំនាក់ទំនងសង្គម Truth Social បានធ្លាក់ចុះ២១% ដែលបណ្តាលឱ្យទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកTrump ហួតហែងជាង១ពាន់លានដុល្លារ។

អតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump។EPA
លោក Trump មានភាគហ៊ុនចំនួន៧៨.៨លានភាគហ៊ុនរបស់ Trump Media ដែលប៉ាន់ស្មានថាមានប្រហែល៣.៨ពាន់លានដុល្លារ។ភាគហ៊ុនរបស់TrumpMediaបានធ្លាក់ចុះបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុនបានប្រកាសលទ្ធផលអាជីវកម្មដែលរាយការណ៍ពីការខាតបង់ចំនួន៥៨.២លានដុល្លារក្នុងឆ្នាំ ២០២៣។ ប្រាក់ចំណូលនៅក្នុងត្រីមាសទី៤ឆ្នាំ២០២៣ថែមទាំងបានធ្លាក់ចុះ៣៩% ដល់៧៥១,៥០០ដុល្លារ។ នៅឆ្នាំ២០២២Trump Media ទទួលបានប្រាក់ចំណេញ៥០.៥លានដុល្លារ។នោះមិនមែនជាអ្វីដែលអ្នកវិនិយោគចង់ឃើញជាមួយនឹងការចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មណាមួយឡើយ។ជាពិសេសក្រុមហ៊ុនមួយដែលមានតម្លៃខ្ពស់បែបនេះ។ កាល​ពី​ចុង​សប្តាហ៍​មុនក្រុមហ៊ុន​នេះ​មាន​តម្លៃ១១ពាន់​លាន​ដុល្លារ។ប៉ុន្តែ​ឥឡូវ​មាន​តែ៨,៨ពាន់​លាន​ដុល្លារ​ប៉ុណ្ណោះ។ការខាតបង់ដែលក្រុមហ៊ុនរបស់លោក Trump បានប្រកាសកាលពីម្សិលមិញគឺធ្ងន់ធ្ងរដែលគណនេយ្យករមានការសង្ស័យអំពីសមត្ថភាពរបស់ក្រុមហ៊ុនក្នុងការបន្តប្រតិបត្តិការ។កាលពីខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅពួកគេក៏បានព្រមានថា Trump Media មិនអាចរស់រានមានជីវិតបានឡើយ។ប្រសិនបើវាមិនបញ្ចូលចូលគ្នា និងរាយបញ្ជីយ៉ាងឆាប់រហ័ស។ការរួមបញ្ចូលគ្នានេះទើបតែត្រូវបានបញ្ចប់កាលពីសប្តាហ៍មុនប៉ុណ្ណោះ។បញ្ហារបស់ Trump Media គឺថាផលិតផលចម្បងរបស់ក្រុមហ៊ុន - Truth Social - កំពុងបាត់បង់អ្នកប្រើប្រាស់។ ចំនួនគណនី Truth Social សកម្មនៅលើ iOS និង Android នៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងខែកុម្ភៈបានថយចុះមកត្រឹម ៤៩៤,០០០ ធ្លាក់ចុះ៥១% បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុន។ ទន្ទឹមនឹងនេះដែរបណ្តាញសង្គម X(អតីតTwitter)មានគណនីសកម្មរហូតដល់៧៥លាននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក៕ពុតសាម៉ាត់

Powered by Blogger.