សម្តេច​ហ៊ុន ម៉ាណែតបញ្ជាក់​ពី​មូលហេ​តុ​នៃ​ការ​តែង​តាំង​ប្អូន​ប្រុស​​របស់​ខ្លួន​ជា​ឧប​នាយករដ្ឋមន្ត្រី

សម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន ម៉ាណែតបានពន្យល់ថាលោកហ៊ុន ម៉ានី ត្រូវបានតែងតាំងជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីដោយសារតែតួនាទីរបស់លោកក្នុងកំណែទម្រង់សេវាសាធារណៈមិនមែនដោយសារតែលោកជាប្អូនប្រុសរបស់សម្តេចនោះទេ។

លោកហ៊ុន ម៉ានី នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២១ ខែ​កុម្ភៈ។ រូបថត៖ AFP
លោក ហ៊ុន ម៉ានី កូនប្រុសពៅរបស់សម្តេច ហ៊ុន សែន ត្រូវបានតែងតាំងជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទី១១ ក្នុងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា កាលពីថ្ងៃទី ២១ ខែកុម្ភៈដែលដឹកនាំដោយបងប្រុសរបស់លោកសម្តេចហ៊ុន ម៉ាណែត។ ការ​សម្រេច​នេះ​ត្រូវ​បាន​ជួប​ជាមួយ​នឹង​ការ​រិះគន់​មួយ​ចំនួន​ដែល​ថា​លោក​ត្រូវ​បាន​ដំឡើង​ឋានៈ​ដោយសារ​លោក​ជា​សមាជិក​គ្រួសារ​សម្តេច​នាយក​រដ្ឋមន្ត្រី។កាលពីថ្ងៃទី២២ ខែកុម្ភៈ លោក ហ៊ុន ម៉ាណែត បានបដិសេធការចោទប្រកាន់ទាំងនេះដោយលោកមានប្រសាសន៍ថា លោក ហ៊ុន ម៉ានីក្លាយជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី មិនមែនដោយសារចំណងគ្រួសារទេ ។ប៉ុន្តែដោយសារលោកកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមុខងារសាធារណៈដែលជាក្រសួងសំខាន់មួយក្នុងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា។"មិនថារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមុខងារសាធារណៈជាអ្នកណាទេភ្នាក់ងារនេះទទួលបន្ទុកលើការកែទម្រង់សេវាសាធារណៈ។ បើប្រធានទីភ្នាក់ងារនេះមិនមានតំណែងខ្ពស់ជាងនេះ តើគាត់អាចមើលការខុសត្រូវក្រសួងផ្សេងទៀតដោយរបៀបណា? អ្នកដឹកនាំម្នាក់ទៀត?គាត់អាចជាគ្រួសាររបស់ខ្ញុំសមាជិក។ប៉ុន្តែយើងត្រូវបង្កើនអំណាចនិងទំនួលខុសត្រូវរបស់គាត់ដើម្បីផលប្រយោជន៍រួមរបស់ប្រទេស”សម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានមានប្រសាសន៍ថា។បើតាមនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាសេវាសាធារណៈជាវិស័យសំខាន់មួយក្នុងចំណោមវិស័យទាំង៣ក្រៅពីវិស័យអប់រំនិងសុខាភិបាលដែលរដ្ឋាភិបាលផ្តល់អាទិភាពលើកំណែទម្រង់។សម្តេច ហ៊ុន ម៉ាណែត បានពន្យល់ថា"យើងត្រូវការប្រសិទ្ធភាព ឬនិយាយឱ្យសាមញ្ញជាងនេះទៅទៀតដាវមួយនៅពេលដែលយើងមិនមានពេលច្រើន"។"អ្នកទទួលបន្ទុកត្រូវតែមានសិទ្ធិអំណាចដាច់ខាតដើម្បីធ្វើការឱ្យមានប្រសិទ្ធភាព។ក្រសួងមុខងារសាធារណៈទទួលខុសត្រូវក្នុងការគាំទ្រដំណើរការកំណែទម្រង់គ្រប់កម្រិត។ដូច្នេះចាំបាច់ត្រូវបង្កើនឋានៈនៃការដឹកនាំរបស់ក្រសួង"។តាម​រដ្ឋធម្មនុញ្ញ​កម្ពុជា ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី​ជួយ​នាយក​រដ្ឋមន្ត្រី​ក្នុង​ការ​ដឹកនាំ​ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី។ នាយក​រដ្ឋមន្ត្រី​អាច​ចាត់​ឧបនាយក​រដ្ឋមន្ត្រី​មួយ​រូប​ធ្វើ​ជា​អធិបតី​ក្នុង​កិច្ច​ប្រជុំ​ការងារ។លោក ហ៊ុន ម៉ានី អាយុ ៤១ឆ្នាំ ជា​កូន​ពៅ​របស់​អតីត​នាយក​រដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែននិង​ជា​ប្អូន​បង្កើត​របស់សម្តេច​នាយក​រដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន ម៉ាណែត អាយុ ៤៦ឆ្នាំ។ ក្រោយ​ការ​សម្រេច​តែងតាំង​លោក ហ៊ុន ម៉ានី រដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​បច្ចុប្បន្ន​មាន​ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី​ចំនួន១១​រូប និង​រដ្ឋមន្ត្រី២៣​រូប៕ប្រភពKhmer Times/AFP/Reuters


Powered by Blogger.