ក្រុមហ៊ុនមេធា​វី​កម្ពុជាចិនចេញមកច្រាន​ចោ​លការចោទប្រកា​ន់ខុសពីការ​ពិត​ដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដ​​ល់កិត្តិយសលោក​ភឺនផល្លា

 លោកមេធាវីជា​សុខចាន់និងលោកមេធាវីនួនបូរ៉ានៃក្រុមហ៊ុនមេធាវីកម្ពុជាចិនដែលតំណាងដោយអាណត្តិនិងការពារសិទ្ធិឲ្យលោកភឺនផល្លានៅថ្ងៃទី២៣ខែកុម្ភៈឆ្នាំ២០២៤នេះបានចេញមកច្រានចោលចំពោះសារព័ត៌មាននគរដ្រេហ្គន(NoKorDragon)និងមជ្ឍមណ្ឌលសារព័ត៌មានគរវត្តរួមទាំងព័ត៌មានតាមបណ្តាញសង្គមនានាដែលបាននិយាយវាយប្រហារមកកាន់លោកភឺនផល្លាគឺផ្ទុយពីការពិតទាំងស្រុងដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសក្តេរិ៍ឈ្មោះនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់លោកភឺនផល្លា។

តាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់មេធាវីដែលសារព័ត៌មានយើងទទួលបានបញ្ជាក់ថាសកម្មភាពប្រព្រឹត្តឡើងដោយក្រុមខាងលើបង្ហាញពីចេតនានិយាយបំភ្លឺខុសពីពិតចោទប្រកាន់វាយប្រហារមកលើមេធាវីក៏ដូចជាលោកភឺនផល្លាក្រោមរូបភាពញុះញង់ឲ្យអតិថិជននិងសាធារណជនមានការយល់ច្រឡំនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយស និងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរលោកភឺនផល្លាបុគ្គលិក មេធាវីយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនាពេលបច្ចុប្បន្ននិងក្នុងពេលអនាគត។ក្នុងនាមមេធាវីតំណាងដោយអាណត្តិឲ្យលោកភឺនផល្លាបណ្តាព័ត៌មាននិងបណ្តាព័ត៌មាននានាតាមបណ្ដាញសង្គមហ្វេសប៊ុកនៅលើបណ្ដាញសង្គមកន្លងមកនិងបញ្ឈប់រាល់សកម្មភាពខាងលើលុបព័ត៌មាននិងកែតម្រូវជាបន្ទាន់ក្នុងរយៈពេល២៤ម៉ោងបន្ទាប់ពីថ្ងៃជូនដំណឹងជាកំហិត។ក្នុងករណីមិនព្រមធ្វើតាមការតម្រូវខាងលើនោះទេឬមានបុគ្គលណាមួយដែលធ្វើការចែករំលែកSharePostទាក់ទងនឹងព័ត៌មានរបស់ក្រុមបុគ្គលខាងលើគឺជាបំភ្លៃការពិតចោទប្រកាន់វាយប្រហារមកលើលោកភឺនផល្លានឹងមានវិធានការតាមផ្លូវច្បាប់៕
Powered by Blogger.