រដ្ឋាភិបាលច្រានចោលព័ត៌មា​នវៀតណាមគ្រោងបើកក្រុមហ៊ុន​តាក់ស៊ីដោយប្រើរថយ​ន្តអគ្គិសនីចំនួន២៥០​០គ្រឿងនៅរាជ​ធានីភ្នំពេញ

អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ច្រានចោលព័ត៌មានថាក្រុមហ៊ុនVingroupរបស់វៀតណាមគ្រោងបើកក្រុមហ៊ុនតាក់ស៊ីដោយប្រើរថយន្តអគ្គិសនីចំនួន២៥០០គ្រឿងនៅរាជធានីភ្នំពេញ។នេះការចេញផ្សាយTVK។
Powered by Blogger.