សារ​ព័​ត៌មាន«​ដើមរាំ​ង»ប្រកាសថ្កោល​​ទោ​សចំពោះបុគ្គលផែ​ង​ វណ្ណៈ!

សារព័ត៌មានជាច្រើនអង្គភាពក្នុងនោះរួមមានអង្គភាពនៃគេហទំព័រ«ដើមរាំង»ផងដែរ បានប្រកាសថ្កោលទោស! ចំពោះបុគ្គលឈ្មោះ ផែង វណ្ណៈ ជាចាងហ្វាងការផ្សាយ Pheng Vannak News។

បុគ្គលផែ​ង​ វណ្ណៈ។អ៊ីនធឺណិតPowered by Blogger.