ប្រាក់បាតថៃអាចធ្លាក់ថ្លៃដល់ ៣៨បាតក្នុងមួយដុល្លារ

 សេដ្ឋវិទូមួយចំនួនបានព្យាករថា តម្លៃប្រាក់បាតថៃអាចធ្លាក់ចុះដល់ ៣៨បាតក្នុងមួយដុល្លារអាមេរិកនៅឆ្នាំនេះ ដែលភាគច្រើនដោយសារការឡើងប្រាក់ដុល្លារ ខណៈធនាគារកណ្តាលអាមេរិកបន្តគោលនយោបាយរូបិយវត្ថុដ៏តក់ក្រហល់របស់ខ្លួន។ នេះបើយោងតាមកាសែតបាងកកប៉ុស្តិ៍។

លោក Kobsidthi Silpachai ប្រធានផ្នែកស្រាវជ្រាវទីផ្សារមូលធនប្រចាំធនាគារ Kasikornbank (KBank) ប្រាប់កាសែតបាងកកប៉ុស្តិ៍ថា ប្រាក់បាតត្រូវបានព្យាករថានឹងធ្លាក់ចុះដល់កម្រិតពី ៣៦,៥ ដល់ ៣៨បាតធៀបនឹងប្រាក់ដុល្លារនៅខែក្រោយ។ លោកបានបន្តថា ការបន្តបង្កើនអត្រាការប្រាក់របស់ធនាគារកណ្តាលអាមេរិក នឹងធ្វើឲ្យប្រាក់ដុល្លារឡើងថ្លៃធៀបនឹងរូបិយប័ណ្ណផ្សេងទៀតរួមទាំងប្រាក់បាតផងដែរ។លោក Kobsidthi បានថ្លែងថា ប្រាក់បាតត្រូវបានរំពឹងថានឹងនៅតែមានការប្រែប្រួលខ្លាំងស្របតាមទីផ្សារប្តូរប្រាក់ទូទាំងពិភពលោក ដោយសារតែកត្តាខាងក្រៅ និងខាងក្នុង។

គណៈកម្មាធិការគោលនយោបាយរូបិយវត្ថុ (MPC) របស់ធនាគារកណ្តាលថៃ ត្រូវបានរំពឹងថានឹងដំឡើងអត្រាគោលនយោបាយគោលរបស់ខ្លួនដោយ ២៥ពិន្ទុមូលដ្ឋាន (០,២៥%) ពីអត្រា ០,៧៥% បច្ចុប្បន្ននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនៅសប្តាហ៍ក្រោយ។ លោកបានបន្តថា ការដំឡើងអត្រាការប្រាក់នេះ នឹងធ្វើឱ្យប្រាក់បាតនឹងឡើងថ្លៃដល់ ៣៧បាតក្នុងមួយដុល្លារនៅសប្តាហ៍នេះប៉ុន្តែ បន្ទាប់ពីនោះប្រាក់បាតនឹងធ្លាក់ចុះវិញ ខណៈប្រាក់ដុល្លារឡើងថ្លៃ។

ធនាគារ KBank ប៉ាន់ប្រមាណថា ប្រាក់បាតនឹងឡើងថ្លៃម្តងទៀតនៅចុងឆ្នាំនេះ ដោយកើនឡើងដល់ ៣៥បាតធៀបនឹងប្រាក់ដុល្លារនៅចុងឆ្នាំ២០២២ ដែលភាគច្រើនត្រូវបានគាំទ្រដោយប្រាក់ចំណូលពីទេសចរណ៍។

លើសពីនេះ លោក Kobsidthi បាននិយាយថា ធនាគារ KBank រំពឹងថា MPC នឹងបង្កើនអត្រាគោលនយោបាយ ២៥ពិន្ទុភាគរយម្តងទៀតនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំខែវិច្ឆិការបស់ខ្លួន ដោយធ្វើឱ្យអត្រាការប្រាក់កើនឡើងដល់ ១,២៥% នៅចុងឆ្នាំនេះ។

ថ្លែងនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដាច់ដោយឡែកមួយផ្សេងទៀត លោក Amonthep Chawla ប្រធានការិយាល័យសេដ្ឋវិទូស្រាវជ្រាវនៅធនាគារ CIMB Thai (CIMBT) បាននិយាយថា ធនាគារព្យាករថា ប្រាក់បាតនឹងធ្លាក់ថ្លៃដល់ ៣៨បាតក្នុងមួយដុល្លារ ដោយសារតែប្រាក់ដុល្លារកាន់តែឡើងថ្លៃ ស្របតាមការដំឡើងអត្រាការប្រាក់របស់ធនាគារកណ្តាលអាមេរិក។ 

នេះបើយោងតាមកាសែតបាងកកប៉ុស្តិ៍៕
Powered by Blogger.