ក្រសួងសុខាភិបាល បានចេញសេចក្តីណែនាំ ស្តីពីការការពារការចម្លងវីរុសកូវីដ១៩

ក្រសួងសុខាភិបាល បានចេញសេចក្តីណែនាំ ស្តីពីការការពារការចម្លងវីរុសកូវីដ១៩ និងការពុលចំណីអាហារ ក្នុងកំឡុងពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌ និងភ្ជុំបិណ្ឌ។
 

Powered by Blogger.