សេ​ចក្ដីណែនាំស្តីពីការពង្រឹងសន្តិសុខសណ្តាប់ធ្នាប់និ​ងរបៀបរៀបរយ​ក្នុងការិយាល័​យបោះឆ្នោតនិង​ការិយាល័យរាប់​សន្លឹកឆ្នោត

 នាថ្ងៃទី១៦ ខែកុម្ភៈឆ្នាំ២០២៤នេះគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត បានចេញសេចក្ដីណែនាំ ស្តីពីការពង្រឹងសន្តិសុខ សណ្តាប់ធ្នាប់ និងរបៀបរៀបរយក្នុងការិយាល័យបោះឆ្នោតនិងការិយាល័យរាប់សន្លឹកឆ្នោត ក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភា នីតិកាលទី៥ នៅថ្ងៃអាទិត្យទី២៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤។


Powered by Blogger.