ធាតុអា​​កាសគ្របដណ្តប់ម​កលើភាគឦសាន​ប្រទេសកម្ពុជាអាចត្រជា​ក់ជាមួយនឹ​ង​សីតុណ្ហភាពអប្បបរមា​​ពី១៦-១៨°C

 នាព្រឹកថ្ងៃទី១៤ខែមករាឆ្នាំ២០២៤នេះក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាចាប់ពីថ្ងៃនេះដល់ថ្ងៃទី២០ខេត្តមណ្ឌលគិរី រតនគិរី និងខេត្តព្រះវិហារធាតុអាកាសអាចត្រជាក់នៅពេលព្រឹកជាមួយនឹងសីតុណ្ហភាពអប្បបរមាពី១៦-១៨°C។ប្រសួងបានបន្តថា ទ្រនុងសម្ពាធខ្ពស់ពីប្រទេសចិនបង្កើនឥទ្ធិពលគ្របដណ្តប់មកលើភាគឦសាននិងភាគខាងកើតប្រទេសកម្ពុជាជាមួយនឹងខ្យល់មូសុងឦសានបក់ពីខ្សោយទៅមធ្យម។ស្ថានភាពបែបនេះក្រសួងធនធានទឹកចាប់ពីថ្ងៃទី១៤ ដល់ថ្ងៃទី២០ខែមករា ឆ្នាំ២០២៤ នឹងធ្វើឱ្យ៖

រូបភាពអ៊ីនធឺណិត
Powered by Blogger.