លោក​Trum​pបាន​ព្រមាន​​ពី​ផលវិ​បាក​ប្រសិនបើ​លោក​​ចាញ់​ការបោះឆ្នោត​ប្រធា​នាធិបតី​

 លោកDonaldTrumpបានព្រមានថាប្រសិនបើលោកមិនឈ្នះការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅថ្ងៃទី៥ខែវិច្ឆិកាទេនោះ នឹងមាន "ការបង្ហូរឈាម" សម្រាប់ឧស្សាហកម្មរថយន្តនិងសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងមូល។

លោកDonaldTrump
យោងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានRTបាននិយាយក្នុងអំឡុងពេលយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតនៅទីក្រុង Vandalia ក្នុងរដ្ឋ Ohio កាលពីថ្ងៃទី១៦ខែមីនា លោក Trumpបាននិយាយអំពីផែនការរបស់លោកដើម្បីការពារក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តអាមេរិកប្រឆាំងនឹងការប្រកួតប្រជែងពីប្រទេសចិន។អតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិករូបនេះ បានសង្កត់ធ្ងន់ថា ប្រសិនបើលោកជាប់ឆ្នោតឡើងវិញ លោកនឹងយកពន្ធ១០០%លើរថយន្តដែលផលិតនៅក្រៅសហរដ្ឋអាមេរិក។ដោយលើកទឹកចិត្តអ្នកបោះឆ្នោតឱ្យបោះឆ្នោតគាំទ្រ លោក Trump បានប្រកាសថា"ប្រសិនបើខ្ញុំមិនក្លាយជាប្រធានាធិបតីទេនោះវានឹងមានការបង្ហូរឈាមសម្រាប់ឧស្សាហកម្មរថយន្ត។ជាពិសេស ហើយជាទូទៅសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងមូល"ហើយលោកបានព្រមានថា "ប្រសិនបើខ្ញុំមិនធ្វើក្លាយជាប្រធានាធិបតីវានឹងមានការបង្ហូរឈាមសម្រាប់ឧស្សាហកម្មរថយន្ត។ជាពិសេសនិងសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងមូល។"ប្រសិនបើអ្នកមិនឈ្នះការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខខ្ញុំមិនប្រាកដថាអ្នកនឹងមានការបោះឆ្នោតមួយផ្សេងទៀតទេ"។ក្រុមរបស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Joe Biden ក្រោយមកបានរិះគន់ការលើកឡើងរបស់លោក Trump អំពីឃ្លា "បង្ហូរឈាម" ថាជាការគំរាមកំហែងនៃ"អំពើហិង្សាផ្នែកនយោបាយ" ។ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ កាលពីល្ងាចថ្ងៃទី ១៦ ខែមីនា លោកស្រី Karoline Leavitt អ្នកនាំពាក្យសម្រាប់យុទ្ធនាការបោះឆ្នោតរបស់លោក Trump បានចែករំលែកជាមួយ CNN ថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោក Trumpគ្រាន់តែនិយាយជាពិសេសអំពីឧស្សាហកម្មផលិតរថយន្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុណ្ណោះ។លោកស្រី Leavitt បានមានប្រសាសន៍ថា “គោលនយោបាយរបស់លោកBidenនឹងបង្កើតការបង្ហូរឈាមសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់ឧស្សាហកម្មរថយន្ត និងកម្មករក្នុងវិស័យនេះ”៕ពុតសាម៉ាត់

Powered by Blogger.