ប្រកាសជូនដំណឹងស្តីពីមហោ​ស្រពតន្ត្រីនិងចម្រៀងកុ​មារពានរង្វាន់ក្រសួងព័ត៌​មានឆ្នាំ២០២៤

សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងព័ត៌មាននាថ្ងៃទី១៩ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤នេះបានជម្រាបជូន មាតា បិតា អាណាព្យាបាល លោកគ្រូ អ្នកគ្រូ សាលារដ្ឋ-ឯកជន សហគមន៍ និងអង្គការទាំងអស់ ស្តីពី “កម្មវិធីមហោស្រពតន្រ្តីនិងចម្រៀងកុមារពានរង្វាន់ក្រសួងព័ត៌មានឆ្នាំ២០២៤”ដែលនឹងត្រូវចាប់ផ្ដើមប្រឡងក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ។បទចម្រៀងថ្មីៗបង្កប់ដោយអត្ថន័យខ្លឹមសារអប់រំជាច្រើនបទតាមរយៈការចូលរួមតាក់តែងនិពន្ធរបស់ប្អូនៗកុមារា-កុមារីលោកគ្រូ-អ្នកគូមាតា-បិតាសិស្សនឹងត្រូវផុសចេញពីសម្លេងរបស់ប្អូនៗកុមារនៅលើឆាកកម្មវិធីមហោស្រពតន្ត្រីនិងចម្រៀងកុមារពានរង្វាន់ក្រសួងព័ត៌មានប្រចាំឆ្នាំ២០២៤នេះ។

កុមារានៅសាលាបឋមសិក្សាជ័យជំនះ
Powered by Blogger.