ក្រសួង​មហាផ្ទៃកំណ​ត់អាណត្តិរបស់នាយនិង​​នាយរងប៉ុស្ដិ៍និងកំណត់ចំនួននា​​យរងប៉ុស្ដិ៍នគរបា​លច្រកទ្វារព្រំដែនអន្ដរ​ជាតិ

ឯកឧត្តមអភិសន្ដិបណ្ឌិតស សុខាឧបនាយករដ្ឋមន្ដ្រីរដ្ឋមន្ដ្រីក្រសួងមហាផ្ទៃ បានចេញប្រកាសកំណត់អាណត្តិរបស់នាយនិងនាយរងប៉ុស្ដិ៍នគរបាលច្រកទ្វារព្រំដែនអន្ដរជាតិនិងច្រកទ្វារអន្ដរជាតិនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអន្ដោប្រវេសន៍។Powered by Blogger.