ក្រសួងអ​ប់រំស្តីពីកា​របិទបញ្ចប់ឆ្នាំសិ​ក្សា២០​២២-២​០​២៣និ​ងកា​រ​ត្រៀម​លក្ខណៈ​បើ​ក​បវស​នកា​លថ្មីឆ្នាំសិក្សា២​​០​២៣-​២០២៤

ក្រសួងអប់រំ ចេញសេចក្ដីណែនាំ ស្តីពីការបិទបញ្ចប់ឆ្នាំសិក្សា២០២២-២០២៣ និងការ​ត្រៀម​លក្ខណៈបើកបវសនកាលថ្មី ឆ្នាំសិក្សា២០២៣-២០២៤ នៅតាមគ្រឹះស្ថានសិក្សា​ចំណេះទូទៅសាធារណៈ។ នេះបើយោងតាមសេចក្ដីណែនាំរបស់ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា។

រូបភាពសហការី
ក្នុងសេចក្ដីណែនាំបានបញ្ជាក់ថា ឆ្នាំសិក្សា២០២២-២០២៣ បានចាប់ផ្ដើម​កាល​ថ្ងៃទី០២ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣ ហើយគ្រោងនឹងបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី៣០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣ ខាងមុខនេះ។ ដើម្បីបិទបញ្ចប់ឆ្នាំសិក្សា២០២២-២០២៣ នៅតាមគ្រឹះស្ថានសិក្សា​ចំណេះ​ទូទៅ សាធារណៈ ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និងត្រៀមលក្ខណៈសម្រាប់បើកបវេសន​កាល​ថ្មីឆ្នាំសិក្សា២០២៣-២០២៤ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា សូមណែនាំដល់មន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡារាជធានី ខេត្ត ការិយាល័យអប់រំ យុវជន និងកីឡា នៃរដ្ឋបាល ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ គណៈគ្រប់គ្រងគ្រឹះស្ថានសិក្សាចំណេះទូទៅសាធារណៈ បុគ្គលិកអប់រំ អាជ្ញាធរដែន​ដី ដូចខាងក្រោម៖សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា២០២២-២០២៣ នឹងត្រូវបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី២០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣។ ទន្ទឹមនេះ គណៈគ្រប់គ្រងសាលា ត្រូវរៀបចំការប្រឡងឆមាសទី២ និង​ប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលប្រចាំឆ្នាំ នៅមុនដំណាច់ ឆ្នាំសិក្សា ២០២២-២០២៣។ គណៈគ្រប់​គ្រង​សាលា លោកគ្រូ អ្នកគ្រូ ត្រូវចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការចុះឈ្មោះចូលរៀន​សម្រាប់កុមារ​ដែលមានអាយុ ៦ឆ្នាំ ឬ៧០ខែ (យ៉ាងតិចគិតត្រឹមថ្ងៃទី០១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣) និង​សិស្ស​ដែលឆ្លងភូមិសិក្សាពីថ្នាក់ទី៦ ទៅទី៧ រៀបចំបញ្ជីឈ្មោះសិស្សឡើងថ្នាក់ ត្រួតថ្នាក់ បោះ​បង់​ការសិក្សាសិស្សផ្ទេរចូលសម្រាប់ឆ្នាំសិក្សាថ្មី ចាប់ពីថ្ងៃទី ១៥ ដល់ ថ្ងៃទី៣០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣ ដោយសហការនិងគាំទ្រពីគណៈកម្មការទ្រទ្រង់/គ្រប់គ្រងសាលារៀន អាជ្ញាធរ​ដែនដី មាតាបិតា និងអ្នកអាណាព្យាបាលសិស្ស។បើតាមក្រសួងអប់រំ ក្នុងឆ្នាំសិក្សា២០២៣-២០២៤ គ្រោងនឹងបើកបវេសនកាល នាថ្ងៃទី០១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣។ សម្រាប់ដំណើរការឆ្នាំ សិក្សាថ្មី ក្រសួងនឹងចេញ​សេចក្ដី​ណែនាំ​អនុវត្តន៍ នាពេលខាងមុខ។ជាមួយគ្នានេះ ក្រសួងអប់រំក៏បានជំរុញដល់ មន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡារាជ​ធានី ខេត្ត ការិយាល័យអប់រំ យុវជន និងកីឡា រដ្ឋបាលក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ គណៈ​គ្រប់​គ្រងគ្រឹះស្ថានសិក្សាចំណេះទូទៅសាធារណៈ បុគ្គលិកអប់រំ អាជ្ញាធរដែនដី មាតា​បិតា អ្នកអាណាព្យាបាលគ្រប់រូប អនុវត្តន៍ដោយស្មារតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់៕AKP

Powered by Blogger.