សូមថ្វាយមហាព្រះរាជកុសល ខួប10 ឆ្នាំការ​​សោយព្រះទិវង្គត​នៃព្រះបរមរតនកោដ្ឋ ១៥ តុលា ២០១២ - ១៥ តុលា ២០២២

សូមថ្វាយមហាព្រះរាជកុសល ខួប10 ឆ្នាំការ​​សោយព្រះទិវង្គត​នៃព្រះបរមរតនកោដ្ឋ ១៥ តុលា ២០១២ - ១៥ តុលា ២០២២ ។

រក្សាសិទ្ធដោយ READ NEWS TVPowered by Blogger.